Numarataj nedir?

Numarataj belgesi, belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp. Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.

Keşif nedir? Hangi durumda yapılır? 

Numarataj Belgesi Almak için başvurulan yapının, Ulusal Adres Veri tabanında(UAVT) ve Numarataj Banko Sisteminde kaydının bulunmaması durumunda Adres Yönetim Şefliğinde görevli keşif memurlarımızca yapının yerinde tespit edilip sisteme kaydedilmesi işlemidir.

Cadde ve sokak isimleri nasıl verilir ve neye göre değiştirilir?

Büyükşehir Belediye Harita ve Kültür-Sanat Komisyonu Müşterek kararı ile belirlenir. Belediye Meclisinde karar alınır ve Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer.